ZÁKLADNÍ CENÍK:

Skupina A1: motocykly do objemu válců 125 ccm a výkonu do 11 kW. Věk: od 16 let. 

Výcvik neprovádíme.
Skupina A2: motocykly o výkonu do 35 kW (0,16kW/kg). Věk: od 18 let. 
Výcvik neprovádíme. 
Skupina A: motocykly o výkonu nad 35 kW. Věk: od 24 let. 
Výcvik neprovádíme.
Doplňovací výcvik, zkouška jen z jízdy (dle § 45b zákona 247/200
Výcvik neprovádíme.
Skupina B: osobní vozidla včetně přívěsu do max.3 500 kg. Věk: od 18 let. 
Cena: 8 900,- Kč

A další sleva pro STUDENTY středních škol : 500,- Kč.  ŘP sk.B = 8 400,- Kč.
Skupina T: traktory a pracovní stroje včetně přívěsu. Věk: od 17 let

Cena:  13 900,- Kč

Cena:  9 900,- Kč při rozšíření ze skupiny B
Cena: 19 900,- Kč při sdruženém výcviku B + T (osobní automobil + traktor od 18 let)


Skupina C: nákladní vozidla nad 3 500 kg včetně přívěsu do 750 kg. Věk: od 21 let.
:
Cena: 14 900,- Kč

Skupina C+E: nákladní vozidla nad 3 500 kg s přívěsem nad 750 kg. Věk: od 21 let.
Cena:   7 900,-
Skupina D: autobusy pro přepravu osob nad 9 míst obsaditelnosti. Věk: od 24 let.
(při rozšíření ze skupiny C)
Cena: 15 900,- Kč

Správní poplatky na Městském úřadu před závěrečnou zkouškou:
              (jsou stanoveny v § 39a zákona 247/2000Sb.)


1/  Základní zkouška pro všechny skupiny ŘO:                                        700,- Kč
2/ Opakovaná zkouška z pravidel o provozu na komunikacích:           100,- Kč
3/ Opakovaná zkouška z konstrukce vozidel (jen pro C a D):               200,- Kč
4/ Opakovaná zkouška z praktické jízdy:                                                  400,- Kč 

Tyto poplatky nemají s Autoškolou nic společného, jedná se o příspěvek do státní pokladny.

Poplatky v Autoškole před opakovanými zkouškami:
Opakovaná zkouška z pravidel o provozu na komunikacích:                 100,-Opakovaná zkouška z konstrukce vozidel (jen pro C a D):                      200,-Opakovaná zkouška z praktické jízdy skupiny B, T:                                  500,- Opakovaná zkouška z praktické jízdy skupiny C, CE, D:                        1 500,-


Poplatky v autoškole zahrnují všechny náklady spojené s opakovanými zkouškami. Úhrada se provádí předem, nejpozději v den zkoušky před započetím úkonu.