ZÁKLADNÍ CENÍK od 1.3.2022:


Skupina AM, A1, A2, A - motocykly:
Výcvik neprovádíme. 

Skupina B: osobní vozidla včetně přívěsu do max.3 500 kg. Věk: od 18 let.
Cena: 12 500,-
Skupina B pro studenty středních škol:
Cena: 12 000,- 
Skupina B+E: osobní vozidla v soupravě včetně přívěsu nad 3 500 kg

Cena: 7 900,-
Skupina "B96": osobní vozidla s přívěsem od 3500 kg do 4250 kg
Cena: 4 900,-
 

Skupina T: traktory a pracovní stroje včetně přívěsu. Věk: od 17 let
Cena:  15 900,- 
Cena:  12 900,-  (při rozšíření z B)
Cena: 22 900,-  při sdruženém výcviku B+T (osobní automobil + traktor od 18 let)
Skupina C: nákladní vozidla nad 3 500 kg včetně přívěsu do 750 kg. Věk: od 21 let.
Cena: 15 900,- 
Skupina C+E: nákladní vozidla nad 3 500 kg s přívěsem nad 750 kg. Věk: od 21 let.
Cena:  9 900,- 
Skupina D: autobusy pro přepravu osob nad 9 míst obsaditelnosti. Věk: od 24 let.
(při rozšíření ze skupiny C)
Cena: 22 900,- 

Správní poplatky na Městském úřadu před závěrečnou zkouškou:
(jsou stanoveny v § 39a zákona 247/2000Sb.)

1/  Základní zkouška pro všechny skupiny ŘO:                                          700,- Kč

2/ Opakovaná zkouška z pravidel o provozu na komunikacích:              100,- Kč
3/ Opakovaná zkouška z konstrukce vozidel (jen pro C a D):                  200,- Kč
4/ Opakovaná zkouška z praktické jízdy:                                                    400,- Kč 

         Tyto poplatky na MěÚ nemají s Autoškolou nic společného,
                      jedná se o příspěvek do státní pokladny !!!


Poplatky v Autoškole před opakovanými zkouškami:

Opakovaná zkouška z pravidel o provozu na komunikacích:                      100,-

Opakovaná zkouška z konstrukce vozidel (jen pro C a D):                          200,-
Opakovaná zkouška z praktické jízdy skupiny B:                                          500,-
Opakovaná zkouška z praktické jízdy skupiny T:                                        1 000,-           Opakovaná zkouška z praktické jízdy skupiny C, CE, D:                            1 500,-
Doplňková nebo kondiční jízda sk.B - 2 hodiny výcviku (2x 45 min.)          800,-
Doplňková jízda skupiny C,CE nebo T - 2 hodiny výcviku:                         1 600,-
Doplňková výuka z pravidel silničního provozu - 1 hod. (45 min.)                250,-
Poplatek za zmařenou jízdu bez včasné omluvy:                                           500,-

Poplatek v Autoškole při předčasném ukončení výuky a výcviku:             1 500,-

Poplatky v autoškole zahrnují všechny náklady spojené s opakovanými zkouškami. Úhrada se provádí předem, nejpozději v den zkoušky před započetím úkonu.