ZÁKLADNÍ CENÍK:


Skupina A2: motocykly o výkonu do 35 kW (0,16kW/kg). Věk: od 18 let.
Výcvik prozatím neprovádíme. 
Skupina A: motocykly o výkonu nad 35 kW. Věk: od 24 let. 
Výcvik prozatím neprovádíme.

Skupina B: osobní vozidla včetně přívěsu do max.3 500 kg. Věk: od 18 let.
Cena: 9 900,-
Skupina B pro studenty středních škol:
Cena: 9 400,- 
Skupina B+E: osobní vozidla v soupravě včetně přívěsu nad 3 500 kg

Cena: 7 900,-

 

Skupina T: traktory a pracovní stroje včetně přívěsu. Věk: od 17 let
Cena:  14 900,- 
Cena:  11 900,-  (při rozšíření z B)
Cena: 19 900,-  při sdruženém výcviku B+T (osobní automobil + traktor od 18 let)

Skupina C: nákladní vozidla nad 3 500 kg včetně přívěsu do 750 kg. Věk: od 21 let.
Cena: 14 900,- 
Skupina C+E: nákladní vozidla nad 3 500 kg s přívěsem nad 750 kg. Věk: od 21 let.
Cena:  8 900,- 

Skupina D: autobusy pro přepravu osob nad 9 míst obsaditelnosti. Věk: od 24 let.
(při rozšíření ze skupiny C)
Cena: 17 900,- 

Správní poplatky na Městském úřadu před závěrečnou zkouškou:
(jsou stanoveny v § 39a zákona 247/2000Sb.)

1/  Základní zkouška pro všechny skupiny ŘO:                                          700,- Kč

2/ Opakovaná zkouška z pravidel o provozu na komunikacích:             100,- Kč
3/ Opakovaná zkouška z konstrukce vozidel (jen pro C a D):                  200,- Kč
4/ Opakovaná zkouška z praktické jízdy:                                                     400,- Kč 

Tyto poplatky nemají s Autoškolou nic společného, jedná se o příspěvek do státní pokladny.

Poplatky v Autoškole před opakovanými zkouškami:

Opakovaná zkouška z pravidel o provozu na komunikacích:                  100,-

Opakovaná zkouška z konstrukce vozidel (jen pro C a D):                      200,-
Opakovaná zkouška z praktické jízdy skupiny B:                                      500,-
Opakovaná zkouška z praktické jízdy skupiny T:                                     1 000,-              
Opakovaná zkouška z praktické jízdy skupiny C, CE, D:                         1 500,-
Doplňková nebo kondiční jízda: 45 min.(sk.B)                                            300,-
Doplňková výuka z pravidel provozu na komunikacích: 45 min.             200,-

Poplatky v autoškole zahrnují všechny náklady spojené s opakovanými zkouškami. Úhrada se provádí předem, nejpozději v den zkoušky před započetím úkonu.