ZÁKLADNÍ CENÍK:

Skupina A1: motocykly do objemu válců 125 ccm a výkonu do 11 kW. Věk: od 16 let. 

Výcvik neprovádíme.

Skupina A2: motocykly o výkonu do 35 kW (0,16kW/kg). Věk: od 18 let. 

Výcvik neprovádíme. 

Skupina A: motocykly o výkonu nad 35 kW. Věk: od 24 let. 

Výcvik neprovádíme. 

Doplňovací výcvik, zkouška jen z jízdy (dle § 45b zákona 247/2000Sb.)

Výcvik neprovádíme. 


Skupina B: osobní vozidla včetně přívěsu do max.3 500 kg. Věk: od 18 let. 

Cena: 9 900,- Kč

Sleva pro všechny zájemce ve výši 10%:                           ŘP sk.B = 8 900,- Kč.
A další sleva pro STUDENTY středních škol : 500,- Kč.  ŘP sk.B = 8 400,- Kč.

Skupina B+E:  jízdní souprava osobního vozidla s přívěsem nad 3 500 kg.
Věk: od 18 let.

Cena: 7 900,- Kč

Skupina "B96": jízdní souprava osobního vozidla s přívěsem do 4 250 kg. Doplňovací výcvik, zkouška jen z jízdy (dle § 45b zákona 247/2000Sb.) 

Cena: 3 900,- Kč


Skupina T: traktory a pracovní stroje včetně přívěsu. Věk: od 17 let

Cena:  13 900,- Kč
Cena:  9 900,- Kč při rozšíření ze skupiny B
Cena: 19 900,- Kč při sdruženém výcviku B + T (osobní automobil + traktor od 18 let)


Skupina C: nákladní vozidla nad 3 500 kg včetně přívěsu do 750 kg. Věk: od 21 let.
: Cena: 14 900,- Kč

Skupina C+E: nákladní vozidla nad 3 500 kg s přívěsem nad 750 kg. Věk: od 21 let.
Cena:   7 900,-
Skupina D: autobusy pro přepravu osob nad 9 míst obsaditelnosti. Věk: od 24 let.
(při rozšíření ze skupiny C)
Cena: 15 900,- Kč

Správní poplatky na Městském úřadu před závěrečnou zkouškou:
              (jsou stanoveny v § 39a zákona 247/2000Sb.)


1/  Základní zkouška pro všechny skupiny ŘO:                                        700,- Kč
2/ Opakovaná zkouška z pravidel o provozu na komunikacích:           100,- Kč
3/ Opakovaná zkouška z konstrukce vozidel (jen pro C a D):               200,- Kč
4/ Opakovaná zkouška z praktické jízdy:                                                  400,- Kč 

Tyto poplatky nemají s Autoškolou nic společného, jedná se o příspěvek do státní pokladny.

Poplatky v Autoškole před opakovanými zkouškami:
Opakovaná zkouška z pravidel o provozu na komunikacích:                 100,-Opakovaná zkouška z konstrukce vozidel (jen pro C a D):                      200,-Opakovaná zkouška z praktické jízdy skupiny B, T:                                  500,- Opakovaná zkouška z praktické jízdy skupiny C, CE, D:                        1 500,-


Poplatky v autoškole zahrnují všechny náklady spojené s opakovanými zkouškami. Úhrada se provádí předem, nejpozději v den zkoušky před započetím úkonu.