ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ 2018


  • 1/ Řidiči profesionálové - pravidelné školení

Přátelé a kolegové řidiči profesionálové,  školení na rok 2018 budeme nadále provádět v naší nové učebně v pěkném prostředí:

                     " Restaurace U Zvonečku ve Svitavách"
                                   s obědem zdarma pro každého účastníka.

Cenu školení pro rok 2018 jsme po dlouhém zvažování stanovili na 850,- Kč včetně DPH. Věřte, že to není rozmar naší Autoškoly, ale reakce na dlouhodobé zvyšování nákladů, které jsme dosud do ceny kurzu nepromítli. Budeme se opravdu velmi snažit Vám toto nepatrné zvýšení ceny vynahradit našimi službami.
Zařazení do jednotlivých kurzů Vám zajistíme po vyplnění přihlášky s dostatečným předstihem před požadovaným termínem.
Dotazy ohledně organizace školení : +420 603 150 920.


                           Termíny profesního školení na rok 2018: 
                                     
úterý 2.ledna a pátek 5.ledna, 
pátek 2.února a pátek 9.února,
sobota 24.března,
pátek 6.dubna,
pátek 11.května 
Sobota je z provozních důvodů plánována pouze jedna: 24.3.2018 !

Původně červnové školení je přesunuto na květen, z důvodu končících platností profesních průkazů. Začátek vždy v 7,00 hodin U Zvonečku, Milady Horákové 30, Svitavy.

                           
                Celou nabídku včetně žádosti k přihlášení si můžete stáhnout níže:

  • 2/ Řidiči v pracovněprávním vztahu - referenti


       Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení ze všech předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení a ověření znalostí řidičů se musí zúčastnit každý, kdo řídí vozidlo firemní či soukromé na pracovní cestě. Jedná

se i o jízdy nepravidelné, jednorázové a to jak motorovým, tak i nemotorovým vozidlem. Školení je povinné i pro majitele soukromých společností nebo OSVČ.
V poslední době se objevila možnost "internetového školení" formou e-learningu, kterou nelze ze zákona považovat za splnění podmínek.

Školení probíhá v učebně naší Autoškoly nebo ve Vašich prostorách po předchozí dohodě. Doba školení je koncipována na 4 vyučovací hodiny.


Ceny školení:

a) pro jednotlivce v naší učebně á 400,- Kč včetně DPH
b) pro kolektivy ve Vašich prostorách: 4 900,- Kč včetně DPH
Podrobnosti ke školení Vám sdělíme na telefonním čísle: +420 603 150 920


Termíny referentského školení v Autoškole na rok 2018:

12.ledna, 16.února, 2.března, 23.března a 21.září. Případné další termíny dle dohody. Začátek vždy v 7,30 hodin v učebně Autoškoly, Polní 596/5, Svitavy.

Termíny školení ve Vašich prostorách navazují na poslední školení, domluvíme si je individuálně a potvrdíme Vám je dle Vašich požadavků.